Pola Nadziei - Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

Idź do spisu treści

Menu główne

Pola Nadziei

Wolontariat
 
 

Akcja ta jest częścią Ogólnopolskiego Programu Społecznego „Pola Nadziei". Sosnowieckie hospicjum uczestniczy w niej po raz szósty. Wszystkie te działania prowadzą do propagowania idei budowy hospicjum stacjonarnego w tym mieście.
Budowa takiej placówki jest niezwykle potrzebna, gdyż pozwoli na pielęgnację i troskę o nieuleczalnie chorych oraz da im poczucie bezpieczeństwa. Chorzy będą czuli się kochani i potrzebni. Akcja została zapoczątkowane w 1998 roku przez Brytyjską Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care. Wówczas stowarzyszenie obchodziło 50-lecie swej działalności. Organizacja zaznajomiła krakowskie hospicjum ze swoją działalnością. Towarzystwu Przyjaciół Hospicjum św. Łazarza umożliwiono prowadzenia żonkilowej kampanii na terenie Polski.Do akcji dołączyło również Hospicjum św. Tomasza Apostoła w Sosnowcu,
z którym współpracuje nasze Gimnazjum:
- 26. września w siedzibie hospicjum odbyło się spotkanie informacyjne dla nauczycieli, pedagogów, księży, katechetów, wychowawców, wszystkich zainteresowanych współpracą z hospicjum. Na spotkanie przybyło 62 przedstawicieli sosnowieckich, czeladzkich i dąbrowskich szkół i przedszkoli. Naszego Gimnazjum prezentował ks. Dariusz Karoń wraz z wolontariuszami.
Podczas spotkania poinformowano zebranych o szczegółach tegorocznej akcji, przekazano materiały promujące akcję (ulotki, formularze zgłoszenia do udziału w programie, porozumienia o współpracy wolontaryjnej i inne) oraz cebulki żonkili (tysiąc sztuk), które zasadzone zostaną w szkolnych oraz przedszkolnych ogródkach, w pobliżu szpitali, kościołów parafialnych oraz wokół hospicjum. Pieczołowicie pielęgnowane zakwitną wiosną i rozdawane będą mieszkańcom miasta w zamian za dar złożony do puszki kwestarskiej.

Celów programu „Pola Nadziei" jest wiele. Oto najważniejsze z nich:
- szerzenie idei opieki hospicyjnej;
- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby chorych;
- krzewienie idei wolontariatu jako wyrazu dojrzałości i obywatelskiej postawy;
- pozyskiwanie funduszy na działalność hospicyjną mającą (by była lepszej jakości oraz obejmowała szerszy zakres pomocy).

Pani Leśniewska (koordynator wolontariatu hospicyjnego) relacjonuje, jak realizowany jest program i jakie korzyści przynosi:
- Realizując cele programu „Pola Nadziei" gościmy w przedszkolach, szkołach, uczelniach wyższych oraz zapraszamy do hospicjum. Przeprowadzamy pogadanki, prelekcje. Udzielamy informacji o formach opieki hospicyjnej. Ponadto zachęcamy do wolontariatu. Poprzez ideę wolontariatu staramy się również ukazać wartość życia; szczególnie w trudnym okresie choroby uczymy zachowania szacunku do ludzkiego ciała, wrażliwości, delikatności
w obcowaniu z osobą chorą. Wolontariusze powinni współpracować z bliskimi w czasie trwania choroby, a także w okresie żałoby. Słowa kierowane do najmłodszych mają na celu z kolei nakreślenie ogólnie problemu, przekazanie informacji o hospicjum i zakresie opieki, pomocy i wsparcia dla nieuleczalnie chorych. Podkreślamy wagę profilaktyki i promocji zdrowia. Treści przekazywane są w formie zabaw, quizów, konkursów, przy akompaniamencie muzyki, śpiewu i tańca. Pomaga nam z wielkim oddaniem cała kadra pedagogiczna. Jesteśmy pełni uznania dla rodziców i opiekunów. Możemy zawsze liczyć na ich osobiste zaangażowanie i wsparcie. Wiosną (marzec
maj) realizujemy wcześniej zaplanowane działania: organizujemy zbiórki publiczne, kwesty parafialne, festyny, pikniki, koncerty, konkursy oraz szereg innych imprez. Zwieńczeniem akcji jest Marsz Nadziei jako wyraz solidarności
i integracji z wszystkimi osobami borykającymi się z chorobą nowotworową. Kwestując, każdy wolontariusz zaopatrzony jest w specjalnie oznakowaną puszkę kwestarską, koszulkę z logo hospicjum, legitymację. Za dar złożony do puszki każdy ofiarodawca otrzymuje świeży (lub papierowy) kwiat żonkila lub inną pamiątkę. O każdej akcji informujemy lokalne społeczeństwo za pomocą masowych środków przekazu, ulotek, plakatów, na naszej stronie internetowej oraz na portalu społecznościowym facebook.
Pamiętajmy, że wspierając inicjatywę sadzenia cebulek, z których wyrosną piękne kwiaty, priorytetem nie czynimy dbania o upiększanie Sosnowca (choć to również jest potrzebne). Akcja pokazuje, że jest wiele ludzi, którym leży na sercu los chorych i cierpiących. Dobro trzeba wyrażać czynem, nie słowem. Tym czynem będzie przyczynianie się do budowy stacjonarnego hospicjum w Sosnowcu.

Zachęcamy wszystkich uczniów Gimnazjum nr 7 w Sosnowcu do czynnego udziału w akcji w roku szkolnym 2016/2017.

Strona hospicjum:
www.hospicjum.sosnowiec.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego