RR Strona główna - Szkoła Podstawowa nr 47 w Sosnowcu

Idź do spisu treści

Menu główne

RR Strona główna

Rada Rodziców

Za informacje zawarte w niniejszej zakładce, odpowiada Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu.


    Numer konta Rady Rodziców:
    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu
    Alior Bank SA: 37 2490 0005 0000 4000 6632 7005
    Przy wpłatach prosimy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Głównym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie Rodziców Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły.
Dzięki wspólnemu działaniu, ustalaniu potrzeb Szkoły, potrzeb opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwojowych naszych dzieci możemy realizować plany związane z unowocześnianiem naszej placówki.

RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

 PRZEWODNICZĄCY:
 Dagmara Ochęduszko
- Brzezina kl. III B Gimnazjum, tel. 668 690 502

 V-CE PRZEWODNICZĄCA:
 Renata Jata kl. III b Gimnazjum, tel. 530 370 007

 SEKRETARZ:
 Magdalena Olearnik kl. III a Gimnazjum, tel. 728957431

 SKARBNIK :
 Paulina Nowicka
- Pudo kl.I a SP

 KOMISJA REWIZYJNA:
 Marta Pałka
- Szulińska kl.III a Gimnazjum
 Katarzyna Bednarska kl. III a Gimnazju
m

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego